Glas moet ruimte hebben om te kunnen werken. Als het glas te strak in de sponning wordt geplaatst is de kans op schade aan de ruit erg groot. Daarom moet er rondom de isolatieruit een omtrekspeling van MINIMAAL 4 mm worden aangehouden.

VOOR HET OPMETEN VAN ISOLATIEGLAS DIENT U HET DE ONDERSTAANDE RICHTLIJNEN IN ACHT TE NEMEN.

GLASMATEN MOETEN ALTIJD IN MILLIMETERS (mm) WORDEN AANGEGEVEN.

Voor het vervangen van een BESTAANDE ruit meet u de maat aan de binnenzijde van het kozijn de zogenaamde DAGMAAT en TELT hier vervolgens 26 mm BIJ OP om de glasmaat te krijgen. Dit geldt alleen voor zogenaamde buitenbeglazing (glas dat vanaf de buitenzijde wordt geplaatst) met een sponningdiepte van 17 mm. Bij binnenbeglazing (glas wordt vanaf de binnenzijde geplaatst) en een sponningdiepte van 17 mm, meet u dus de dagmaat aan de buitenkant van het kozijn.)

Dagmaat is bv 750 met een sponningdiepte van 17 mm komt u dus op 750 +17 + 17 = 784 mm. Dit is de ruimte waartussen de ruit geplaatst wordt. Als u deze maat zou bestellen heeft de ruit helemaal GEEN omtrekspeling.

We MOETEN echter ongeveer 4 a 5 mm omtrekspeling hebben, dus we meten dagmaat 750 mm + 26 mm = 776 mm . In dit voorbeeld heeft u dus de vereiste omtrekspeling van 4 mm . In bovenstaand geval gaan we uit van een sponningdiepte van 17 mm. Het komt echter regelmatig voor dat de sponning bij reeds bestaande kozijnen echter maar 15 mm is. Dit scheelt dus 2 x 2 mm en in totaal 4 mm.

In dit geval moet u dus geen 26 mm maar 22 mm bij de gemeten dagmaat optellen. Als u de sponningdiepte niet heeft gemeten kan het zijn dat u NIET meer aan de vereiste omtrekspeling van 4 mm komt.
Bij nieuwe kozijnen kunt u het beste de 4 mm omtrekspeling aanhouden, betreft het hier, de vervanging van bestaande ruiten , dan kan men het beste de 5 mm aanhouden omdat als het kozijn niet helemaal haaks meer is , je iets meer ruimte hebt voor een correctie.

HET BESTE KUNT U DUS 1 GLASLAT VERWIJDEREN EN VERVOLGENS DE JUISTE SPONNINGSDIEPTE BEPALEN. U heeft immers besloten om de bestaande ruiten te vervangen door nieuw isolatieglas, dus het verwijderen van 1 glaslat kan verder geen kwaad. De onderste ventilerende glaslat kunt u het beste laten zitten.

Voorbeeld: Sponningdiepte van 17 mm, U meet 1402 mm x 841 mm DAGMAAT. Glasmaat wordt dan 1402 mm + 26 mm = 1428 mm en841 mm + 26 mm = 867 mm Glasmaat voor het bestellen wordt dan 1428 mm x 867 mm.

Voor een isolatieruit in een NIEUW kozijn meet u de SPONNINGMAAT en trekt daar 8 mm vanaf om de te bestellen glasmaat te krijgen.

Voorbeeld. U meet 1245 mm x 654 mm sponningmaat. Glasmaat wordt dan 1245 mm – 8 mm = 1237 mm bij 654 mm – 8 mm = 646 mm. Glasmaat voor het bestellen wordt dan 1237 mm x 646 mm.

ALS U EEN VENTILATIEROOSTER GAAT PLAATSEN DAN TREKT U 80 MM VAN DE HOOGTEMAAT AF. DUS BIJ EEN HOOGTEMAAT VAN 1237 mm TREKT U 80 mm AF EN IS DE TE BESTELLEN HOOGTEMAAT VAN DE ISOLATIERUIT 1237 mm – 80 mm = 1157 mm.

HET OPMETEN VAN EEN VOORZETRAAM IS AFWIJKEND VAN HET GANGBARE OPMETEN.

BIJ HET OPMETEN VAN EEN VOORZETRAAM GEEFT U ALTIJD DE DOORKIJKMAAT AAN ONS DOOR. WIJ TELLEN DAAR DAN 2 X PROFIELBREEDTE VAN 20 MM BIJ ZODAT HET VOORZETRAAM OP EEN ZO MOOI MOGELIJKE MANIER OP DE BESTAANDE SITUATIE AANSLUIT.